Yazarlar İçin

İçindekiler 

 • Dergi Hakkında
  Kaçkar Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların akademik eserlerini bilim dünyasıyla buluşturmak üzere 2020 yılında yayın hayatına başlamıştır.
 • Açık Erişim
  Kaçkar Sosyal Bilimler Dergisi, ücretsiz yayın politikasının yanısıra Açık Erişim Politikası yürütmektedir. Budapeşte Açık Erişim Girişimi’ni benimseyen dergimizin temel ilkesi bilimsel bilginin açık erişimli olarak kullanıcılara sunulmasıdır.
 • Akran Değerlendirmesi
  Kaçkar Sosyal Bilimler Dergisi‘nin tüm içeriği akran değerlendirmesine tabidir. Akran değerlendirmesi, hakem yada hakemlerin alandaki uzmanlarından bireysel makaleler hakkında görüş alması olarak tanımlanır. Yargılar her zaman nesneldir. Hakemlerin çıkar çatışması olmamalıdır. İncelenen makaleler gizli tutulmalıdır.
 • Makaleyi Hazırlama
  • Yapısı:
  • Kelime Sınırları: Kaçkar Sosyal Bilimler Dergisi‘ne gönderilen yazılar için bir sayfa sınırlaması yoktur. Ancak, çalışmaların 4000-7000 arası kelime sayısında olması tercih edilmektedir.
  • Stil Yönergeleri: Arial yazı stili, başlıklar 10,5 punto, ana metin 9,5 punto şeklinde olacaktır. Makale şablonuna göre makalenizi hazırlayabilirsiniz.
  • Biçimlendirme ve Şablonlar:
  • Kaynaklar: Kaynaklar APA 6.0 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Kontrol Listesi: (1) makalenizin bir adet isimli versiyonu, (2) bir adet isimsiz versiyonu, (3) yayın devir formu, (4) intihal raporu, (5) etik kurul izni (uygunsa)
 • Üçüncü Taraf Materyalleri Kullanma 
  Makalenizde üçüncü taraf materyalleri yeniden kullanmak için gerekli izni almalısınız. Kısa metin bölümlerinin ve diğer bazı materyal türlerinin kullanımına genellikle sınırlı olarak, resmi izin alınmadan eleştiri ve inceleme amacıyla izin verilir. Makalenize telif hakkına sahip olmadığınız ve bu gayri resmi sözleşmenin kapsamına girmeyen herhangi bir materyali eklemek isterseniz, göndermeden önce telif hakkı sahibinden yazılı izin almanız gerekmektedir.
 • Açıklama Bildirimi 
  Makalenizin sonuç kısmından sonraki bölümde “Not: Yazar tarafından herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bildirilmemiştir.” şeklinde açıklama bildirimi yer almalıdır. Ayrıca çalışmanız bir kurum tarafından hibelendirilmişse kuruma ait bilgi ve proje numarası da bu bölüme yazılmalıdır.
 • Etik İlkelere Uyum
  Yayıncılar ve editörler, araştırma ile ilgili etik ihlal meydana geldiği durumlarda makalelerin yayınlanmasını kararlaştırmak ve önlemek için gerekli adımları atacaklardır. Hiçbir durumda Kssjournal editörleri bu tür ihlalleri teşvik etmeyecek ve bunların gerçekleşmesine bilerek izin vermeyeceklerdir. Yayıncı ve editörler etik ihlal ve suistimal haberi verildiğinde uygun şekilde durumu ele alacaklardır. Kaçkar Sosyal Bilimler Dergisi gerektiğinde makalelerin geri çekilmesi ve düzeltilmesi için isteklidir.
  • Bilgilendirilmiş Onam
  • Sağlık ve Güvenlik:
 • Makale Gönderimi 
  Makalelerin makale şablonuna uygun olarak hazırlanmış olması ve bir adet isimli, bir adet isimsiz olmak üzere kackarjournal@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.
 • Yayın Ücretleri
  Dergimizde makale değerlendirme süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 • Telif Hakkı Seçenekleri 
  Telif hakkı ve lisans bilgileri Kaçkar Sosyal Bilimler Dergisi‘ne aittir. Okuyuculara görüntüleme başına ödeme ücretleri sunulmaz.