Makale Gönderimi

  • Kaçkar Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler APA 6.0 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Kaçkar Sosyal Bilimler Dergisi‘ne gönderilen yazılar için bir sayfa sınırlaması yoktur. Ancak, çalışmaların 4000-7000 arası kelime sayısında olması tercih edilmektedir.
  • Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalenin her biri en az 150 en fazla 300 kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract’a, makale şablonunda yer aldığı biçimde verilmelidir. Yazının başlığı 15 kelimeyi geçmemelidir. Ayrıca en az 3 Anahtar Kelime ve Key Words verilmelidir.
  • Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla literatür, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Derleme türündeki makalelerdi bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir.
  • Makalelerin makale şablonuna uygun olarak hazırlanmış olması ve bir adet isimli, bir adet isimsiz olmak üzere kackarjournal@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.