Amaç ve Kapsam

Amaç

Kaçkar Sosyal Bilimlere Dergisi, sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların akademik eserlerini bilim dünyasıyla buluşturmak üzere 2020 yılında yayın hayatına başlamıştır.

Sosyal bilimler alanında disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir.

Kaçkar Sosyal Bilimlere Dergisi’nin amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal bilimler alanındaki gelişmelere ilmi çalışmalarla hizmet vermektir.

Kapsam

Kaçkar Sosyal Bilimler Dergisi eğitim, iletişim, coğrafya, tarih, dil bilimi, psikoloji, antropoloji, felsefe, filoloji, müzikoloji, güzel sanatlar, sosyoloji, arkeoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, işletme yönetimi, ilahiyat, uygulamalı ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi alanlaları başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarını kapsayan özgün araştırma ve derleme çalışmalara yer verilmektedir.