Ana sayfa

Yıl 2021 Cilt 2 Sayı 2

Yatılı Lise Öğrencilerinin Dindarlıklarındaki Yurt İklimi Fenomeni

Hatice GÜVEN & Muhammed KIZILGEÇİT

Sayfa 71-100

Yayımlanma Tarihi: 31.12.2021

PDF

Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Taner EROL

Sayfa 101-106

Yayımlanma Tarihi: 31.12.2021

PDF

Çoruh’ta Sürdürülebilir Kalkınmanın Dünü ve Bugünü

Recep YEREBAKAN

Sayfa 107-113

Yayımlanma Tarihi: 31.12.2021

PDF

Türk Hukukunda Tedbir Nafakası

Merve AKPINAR İŞ

Sayfa 114-120

Yayımlanma Tarihi: 31.12.2021

PDF

Yıl 2021 Cilt 2 Sayı 1

İslam Hukukunda Toplum Teorileri ve Güven Anlayışı

Şevket TOPAL

Sayfa 1-16

Yayımlanma Tarihi: 29.06.2021

PDF

Boşanma Olgusu ve Boşanmaya Yönelik Düzenlemeler ve Politikaların Kadınlar Boyutunda Değerlendirilmesi

Semih SÜTÇÜ

Sayfa 17-37

Yayımlanma Tarihi 25.12.2021

PDF

Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi: Gelecekteki Zorluklar

Ozan SELCİK

Sayfa 38-52

Yayımlanma Tarihi 29.06.2021

PDF

Kentsel Sürdürülebilirlik Olgusunun Sürdürülebilir Kentleşme Göstergeleri Bağlamında Değerlendirilmesi

Yusuf Ziya AKPINAR

Sayfa 53-63

Yayımlanma Tarihi 29.06.2021

PDF

Kitap İnceleme( Avrupa ve İslam)

Hatice GÜVEN

Sayfa 64-70

Yayımlanma Tarihi 25.12.2021

PDF

Yıl 2020 Cilt 1 Sayı 1

Türkiye’de Bağımlılıkla Mücadelede Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Yeni Yaklaşımlar
Ahmet TAN
Sayfa: 1-8
Yayımlanma Tarihi: 29 Ara 2020
PDF

Çevre Hakkı İle İlgili Uluslararası Gelişmelerin Türk Hukukundaki Düzenlemelere Etkisi
Yusuf Ziya AKPINAR
Sayfa: 9-18
Yayımlanma Tarihi: 29 Ara 2020
PDF

Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Eşitsizliği / Ayrımcılığı Kavramlarının Popüler Kültür Açısından Değerlendirilmesi
Taner EROL & Nalan EROL
Sayfa: 19-26
Yayımlanma Tarihi: 29 Ara 2020
PDF

Televizyon Dizilerinin, Kültür Erozyonu ve Popüler Kültür Kavramlarına Etkisi
Mehmet ÇAKIR
Sayfa: 27-37
Yayımlanma Tarihi: 29 Ara 2020
PDF

Geleneksel Su Değirmenlerinin (GSD) Türk Kültüründeki Yeri
Veli SÜME
Sayfa: 38-43
Yayımlanma Tarihi: 29 Ara 2020
PDF