Ana sayfa

Yıl 2020 Cilt 1 Sayı 1

Türkiye’de Bağımlılıkla Mücadelede Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Yeni Yaklaşımlar
Ahmet TAN
Sayfa: 1-8
Yayımlanma Tarihi: 29 Ara 2020
PDF

Çevre Hakkı İle İlgili Uluslararası Gelişmelerin Türk Hukukundaki Düzenlemelere Etkisi
Yusuf Ziya AKPINAR
Sayfa: 9-18
Yayımlanma Tarihi: 29 Ara 2020
PDF

Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Eşitsizliği / Ayrımcılığı Kavramlarının Popüler Kültür Açısından Değerlendirilmesi
Taner EROL & Nalan EROL
Sayfa: 19-26
Yayımlanma Tarihi: 29 Ara 2020
PDF

Televizyon Dizilerinin, Kültür Erozyonu ve Popüler Kültür Kavramlarına Etkisi
Mehmet ÇAKIR
Sayfa: 27-37
Yayımlanma Tarihi: 29 Ara 2020
PDF

Geleneksel Su Değirmenlerinin (GSD) Türk Kültüründeki Yeri
Veli SÜME
Sayfa: 38-43
Yayımlanma Tarihi: 29 Ara 2020
PDF